Tamir-Bakım Kaynağı (Kobatek) arşivleri - Özkaynak Makine

Tamir-Bakım Kaynağı (Kobatek)

Kobatek MIG AlMg5

% 3’den fazla Mg içeren alüminyum alaşımlarının kaynağında kullanılır. Dolgu metali deniz suyunun oluşturduğu korozyona karşı dayanıklıdır. Geniş ağızlı kaynak uygulamalarında iş parçasına kaynaktan önce 150°C öntav uygulanması ve kaynak yapılacak bölgenin iyice temizlenmesi önerilir.

Kobatek T-546Co

Fe-Cr-Co-Mo içeren ve sahip olduğu düşük sürtünme katsayısı sayesinde metal-metal aşınmasına karşı yüksek dayanım sağlayan, özel alaşımlı ve gaz korumalı sertdolgu özlü kaynak telidir. Kaynak metali metal-metal aşınmasının yanında; oksidasyona, yorulmaya, kavitasyona ve yüksek çalışma sıcaklık-larında oluşan korozyon aşınmasına karşı da yüksek dayanımı sağlar. Elde edilen kaynak metali çatlak içermemekle birlikte ilk pasoda istenilen sertlik değerine ulaşılır.

Kobatek TIG 92

Yüksek alaşımlı çelikler, sıcak iş çelikleri, kendiliğinden sertleşebilen çelikler, yüksek manganlı çelikler ve nikel alaşımlarının sertdolgu kaynağında kullanılır. Elde edilen dolgu metali yüksek oranda “Co” (kobalt) içermekte olup 800°C’a kadarki ısıl şoklar, korozyon, oksidasyon ve basınç ile birlikte görülen metal-metal sürtünmesine karşı mükemmel dayanım gösterir. Sertliğini yüksek çalışma sıcaklıklarında bile korur. Kavitasyon aşınmasına karşı gösterdiği yüksek dayanım bir diğer önemli özelliğidir.

FusionWeld 5125

“Ni-B-Si” esaslı bir toz alaşımı olup özellikle basınç, darbe ve korozyona karşı yüksek dayanıma sahip kaplama metali verir. Partikül boyutu FusionWeld 5120’ye oranla daha küçüktür. Çelikler, paslanmaz çelikler, dökme demirler ve nikel esaslı alaşımlara uygulanır.

FusionWeld 5120

“Ni-B-Si” esaslı bir toz alaşımı olup özellikle metal-metal sürtünmesine ve korozyona karşı yüksek dayanıma sahip, talaş kaldırarak işlemeye uygun kaplama metali verir. Her çeşit dökme demire, çeliğe ve nikel alaşımlarına uygulanır.

Kobatek® Abramax® Aşınma Plakaları

Yüzeyi yüksek abrazif aşınma dayanımına sahip metalik malzeme ile kaplanmış düşük karbonlu çelik plakalara “Aşınma Plakası” adı verilir. Günümüzde aşınma plakalarının üretiminde genel olarak 3 farklı yöntem uygulanmaktadır; 1 – Özlü tel ile yüzey kaplama 2 – Özlü tel ve tozaltı tozu ilavesi ile yüzey kaplama 3 – Dolu tel ve tozaltı tozu ilavesi ile yüzey kaplama Üretim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, aşınma plakasının kullanılacağı alana ve kullanıcı beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin, Koruyucu Bakım Teknolojileri (Kobatek) konusunda sahip olduğu deneyim [...]

Kobatek 64-D

Galvavizli çelikler, bakır ve bakır alaşımlı malzemeler, demir esaslı malzemeler, nikel alaşımları, alaşımlı ve alaşımsız çeliklerin birleştirme ve dolgu kaynağında kullanılır. “Cu-Zn” bazlı bir kaynak teli olup özellikle galvanizli boruların kaynağında galvanizi yakmadan kaynak yapmaya olanak sağlar. Kaynak teli dekapan kaplıdır ve kadmiyum (Cd) içermez. Kaynak sırasında banyonun kaynakçı tarafından net bir şekilde görülebilmesi uygulama açısından büyük kolaylık sağlar.

Kobatek TIG 91

Kobalt esaslı TIG telleri içerisinde en yüksek sertliğe sahip olanıdır. Yüksek alaşımlı çelikler, sıcak iş çelikleri, kendiliğinden sertleşebilen çelikler, yüksek manganlı çelikler ve nikel alaşımlarının sertdolgu kaynağında kullanılır. Elde edilen dolgu metali yüksek oranda “Co” (kobalt) içermekte olup 800°C’a kadarki ısıl şoklar, korozyon, oksidasyon ve basınç ile birlikte görülen metal-metal sürtünmesine karşı mükemmel dayanım gösterir. Sertliğini yüksek çalışma sıcaklıklarında bile korur. Kavitasyon aşınmasına karşı gösterdiği yüksek dayanım bir diğer önemli özelliğidir

Kobatek T-365

Özellikle % 12-14 Mn’lı ostenitik tip manganez çeliklerinin, düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerin, karbon çeliklerinin sert dolgu öncesi tampon dolgu ve birleştirme işlemlerinde kullanılır. Yüksek oranda Cr-Mn alaşımlı paslanmaz dolgu metali verir. Şiddetli darbeye ve basınca karşı yüksek dayanım ve çatlama direnci gösterir. Özellikle % 12-14 Mn’lı ostenitik tip manganez çeliklerinin kaynağında parça sıcaklığının 250°C’ı geçmemesine özen gösterilmeli, soğuk kaynak işlemi uygulanmalıdır. Kaynak metali alevle kesme yöntemi kullanılarak kesilemez. Kaynak sırasında koruyucu gaz kullanmaya gerek yoktur

Kobatek MIG AlSi5

% 5’e kadar “Si” içeren döküm ve hadde alüminyumların ve % 2’den daha az alaşım elementi içeren alüminyum alaşımlarının kaynağında kullanılır. Geniş ağızlı kaynak uygulamalarında iş parçasına kaynaktan önce 150-200°C öntav uygulanması ve kaynak yapılacak bölgenin iyice temizlenmesi önerilir. Kaynak banyosu yüksek akışkanlığa sahiptir.

FİYAT TEKLİFİ AL