Kaynak Makinesi Nedir? - Özkaynak Makine

Kaynak Makinesi Nedir?

Kaynak Makinesi Nedir?

Metal iş endüstrisinde önemli bir yeri olan makinaların başında elektrik kaynak makinaları gelir. Metalleri ve alaşımları birleştirmek, birbirine kaynatmada elektrik akımının verdiği ısıdan yararlanılır. Benzer yapıdaki bir veya daha fazla metallerin ısının etkisi ile eritilerek birbirine kalıcı bir şekilde birleştirme işlemine kaynak denir.

Kaynak yapımı, Tunç Çağ’ı, Avrupa ve Orta Doğu’da Demir Çağı’na kadar uzanır. Günümüzde kaynak yapımı yüksek yapılarda, daha sonraları gemi inşaatı ve köprülerde kullanılmıştır. Kaynaklı birleşimler çelik yapılarda, çelik tasarrufu, yapımının daha kısa zamanda olması gibi özelliklerinden dolayı yaygın kullanılır.

Kaynak Makinası Çalışma Prensibi

Elektrik akımının zıt uçlarının birbirine yaklaştırılması ile elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. 1892 yılından beri kullanılan Slavianoff yöntemine göre negatif (-) ucunun, pozitif (+) ucuyla kaynak yapılacak noktada bir araya getirilmesi ile birleşimini sağlamak amacıyla aradaki malzeme eritilerek, malzemenin aradaki boşluğu doldurması sağlanmış olur.
Elektrikli kaynak makinalarının kullanımında yeterli elektriğin sağlanması için kaynak trafoları, kaynak jeneratörleri ve kaynak redrösörleri kullanılmaktadır.

Elektrik kaynak makinaları iki şekilde üretilir.

  1. Elektrik direnç kaynağı
  2. Elektrik ark kaynağı

Elektrik Direnç Kaynağı

Elektrik akımı, bir elektrik direnç devresinden geçerken büyük bir dirençle karşılaşırsa orada şiddetli bir ısınma yapar. Bu ısınmada uçlar kaynak tavına gelir. Parçalar birbirine kuvvetle pres edilirse uçlarda kaynama sağlanır. Bu prensibe uyan kaynağa direnç kaynağı adı verilir. Elektrik direnç kaynağı için alternatif akım kullanılır. Trafolardan elde edilen kaynak akımının gerilimi 1 veya 1,5 volt kadardır. Buna karşılık akımları 1000 A’ den 100.000 A’e kadar değişir.

Elekrik Direnç Kaynak Çeşitleri

  • Alın kaynağı
  • Punta (nokta)kaynağı
  • Dikiş (düz) kaynağı

Alın Kaynağı

ankara kaynak makinesi özkaynak

ankara kaynak makinesi

Alın kaynağı prensibine göre çalışan kaynak makinalarında  kaynak akımı bir trafonun sekonder devresinden sağlanır. Kaynak yapılacak parçalar karşı karşıya getirilir. Trafodan gelen uçlar çenelere verilir. Burada direncin yüksek olduğu yerler kaynak yapılan parçaların uçlarıdır. Direncin yüksek oluşu sebebi ile uçlar kısa zamanda kaynak tavını alır. Parça uçları bu tava gelince akım kesilir. Fakat parçalar birbirine en çok motor kuvveti veya hidrolik sistemle pres yapılırsa uçlarda kaynama sağlanır. Pres etme şekli el, ayak, mekanik pedal, ağırlık sistemleri ile de yapılabilir.

Alın kaynak makinalarında  trafo gövde içindedir. Gerilim düşüktür. Çarpılma tehlikesi yoktur.

Punta Kaynağı

Elektrik direnç kaynağının özel bir şekilde nokta kaynağıdır. Punta (nokta) kaynak makinaları parçaları:

  • Trafo: Şehir şebekesine bağlanır, kaynak akımı sekonder devreden alınır. Akım ayarı primer devreden yapılır. Sekonder gerilimi düşük, akımı yüksektir.
  • Puntalar: Puntalar bakırdandır. Pim şeklinde veya özel biçimdedir. Puntalara baskı ayak ile yapılır. puntalar çalışma sonucu ısınır. Puntaların soğuması, sürekli su akımı ile sağlanır. Puntalar elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirirler. Değdikleri yeri kaynak tavına getirirler. Basınç altında tutularak parçaların kaynaması sağlanır. Puntalar daima temiz tutulmalıdır.
  • Pedal: Mekanik yolla hareket ettirilebilir. Gerektiğinde ayak hidroliği montajı yapılabilir. Pedal ayakla çalıştırılacak olursa çelik yay üst puntayı bir basma kuvveti ile alt puntaya yaklaştırır. Bu anda şartel ödevi gören çubuk transformatörün primer devresine akım verir. Sekonder devreden gelen akım, punta uçları arasındaki parçanın kaynamasını sağlar. Pedal bırakılınca devre açılır ve üst elektrod eski durumunu alır.

Kaynak akımı, yüksek olur da kaynak zamanı uzarsa kaynak yeri yanabilir veya dayanıklılığını kaybedebilir. Punta kaynak makinaları ile perçin, vida veya lehimlenmesi gereken ince parçaları ve sacların kaynatılması yapılır. Bu işlem hem kolay hem de fiyatı ucuzdur.

Dikiş Kaynak Makinası

Sekonder devreden alınan uçlar disk şeklindeki elektrodlara bağlanır. Diskler eksenleri etrafında dönerler. Disk şeklindeki elektrodların basma kuvveti makina üzerinde bulunan bir ağırlıkla sağlanır. Kaynatılacak parçalar diskler arasına sürülür, böylece kaynak tamamlanır. Dikiş kaynak makinası ile yapılan dikişler sağlam ve temizdir. Endüstride borulara, yemek kaplarına kalorifer dilimleri bu şekilde kaynak yapılır.

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın


FİYAT TEKLİFİ AL